Voortgang nieuwe locatie

De grond is bewerkt, we hebben groenbemester ingezaaid: een mix van winterrogge, Japanse haver en mosterdzaad. Een goede voorbereiding voor ons tuinjaar op de toekomstige locatie. In het voorjaar plaatsen we enkele tunnelkassen en gaan we starten met het kweken van groenten en bloemen. We bieden vanaf het voorjaar wekelijkse groenteabonnementen aan voor particulieren en voor zorginstellingen leveren we op maat. Heeft u interesse voor een abonnement stuur dan een email met uw gegevens naar info@landinzicht.net.